Sirküler

Sirküler No: 2018/020


26/12/2018 tarihli ve 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile ilgili Tebliğ yayımlanmıştır

 

 

28 Aralık 2018 Tarihli ve 30639 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ekli İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8) ile; 

 

26/12/2018 tarihli ve 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yayımlanan Tebliğin Ek-1’indeki aşağıdaki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılacağı, 

 

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

 

 

No

G.T.P

Eşyanın Tamını

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2811.19.80.90.19

Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

2

2903.22

Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

Ton

5.000

0

3

2914.19.90

* Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:

* Maksimum % 0,1 asetik asit içeren

* Maksimum % 0,1 su içeren,

* Maksimum 15 APHA renk değerinde

* Kırınma indisi 1,450 ± 0,002

* yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)

Ton

1.100

0

4

2915.21

Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)

Ton

70.000

0

5

2915.32

Vinil Asetat

Ton

85.000

0

6

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat

Ton

65.000

0

7

2926.10

Akrilonitril

Ton

50.000

0

8

3804.00

*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

1.800

0

9

3806.10

*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri

Ton

40.000

0

10

3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00

*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

11

3903.30

*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

 

- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

 

- Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

 

- 220 "C 'de 10 kg'mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

 

- Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

 

*"L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı,

*"a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı,

*"b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır

akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

12

3905.30.00

Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)

Ton

2.000

0

13

8414.30.81.90.00

*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.

Adet

450.000

0

14

8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00

*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).

Adet

40.000.000

0

 

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

* :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.