Sirküler

Sirküler No: 2018/025


İthalatta standartlara uygunluk denetimi tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2019/1 )

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1  Kapsamı aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır.

İthalatçının sorumluluğu başlıklı 12. Maddeye aşağıdaki 4. fıkra eklenmiştir.  Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

İthalatçının sorumluluğu başlıklı,

MADDE 12 –

(4) YENİ HALİ  İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Ürünlere ait standart uygulaması değişiklikleri aşağıdaki şekildedir.

 

7612.10.00.00.00

Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri isimli eşya ile sınırlı olmak üzere TS 4936 göre yapılan test uygulamadan çıkartılmıştır

7612.90.80.00.00 

Diğerleri(Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin) TS 5463  Standardı çıkartılmıştır.

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş (Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik )  TS EN 10202 – Standardı eklenmiştir.

Geçici Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yukarıdaki ürünler için  tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2018/1 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.