Sirküler

Sirküler No: 2021/425


Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) Mükellef Ön Beyan Yetkisi

 

Sistemin daha sağlıklı yürütülebilmesi için BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulduğu ve SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinin anılan tarihe kadar ilgili kullanıcılara tanımlanması, aksi halde  11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2021 /67443004 tarih, sayılı ekli yazısı.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : E-73421605-145-00067443004

Konu : SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi

21.09.2021 /67443004

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere SEBİS, halihazırda BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi olan her kullanıcının profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına müsaade etmekte olup BİLGE Sistemi Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme ekranında, SEBİS için herhangi bir profil bulunmamaktadır. Sistemin daha sağlıklı yürütülebilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde, “Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi" (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; "Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanımlama" projesi "SEBİS" proje başlığı altında "Mükellef Ön Beyan" ismi ile yeni bir kullanıcı profili oluşturulmuş ve SEBİS'e mükellef girişinin söz konusu yetki ile yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyecektir.

Bu kapsamda; gerekli duyurunun bağlantı idareleriniz ve mükellefler nezdinde yapılarak serbest bölge işlemlerinin kesintisiz devam edebilmesini teminen SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinin anılan tarihe kadar ilgili kullanıcılara tanımlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:

..


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.