Sirküler

Sirküler No: 2021/427


YYS Elektronik Başvuru İşlemleri

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne (YYS) ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/YYS%20E%20Bas%CC%A7vuru%20K%C4%B1lavuz%20-%20Firma%20v2%2009.2021.pdf

 Linkinde yer alan kılavuza göre yürütülmesi ve Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebileceği bildirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 2021-24 sayılı Genelgeye göre; YKTS’de “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

1- Yetki verilecek temsilci, YKTS YYS E-Başvuru profiline elektronik ortamda kayıt edilir.

2- Ek-1’de yer alan başvuru formu, yetki verilen temsilcinin bilgilerini içerecek şekilde ve içeriğindeki açıklamalar çerçevesinde doldurulur.

3- Yetki verilen kişinin SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-Devlet üzerinden alınarak çıktısı forma eklenir. Anılan belgenin başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olması şarttır.

4- YKTS’de oluşturulan kaydın onaylanması için Ek-1’de yer alan başvuru formu ve yetki verilen çalışanın SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ile herhangi bir gümrük müdürlüğüne başvurulur.

5- Kayıt Belgesi, doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama   adresinden ya da akıllı telefonlarda bulunan e-Devlet Belge Doğrulama uygulaması ile kare kod okutularak idare tarafından doğrulanır ve içeriği kontrol edilir.

6- Formun ve ekindeki belgenin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra idare YKTS'deki kaydı onaylanır.

1-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü e-başvuru Yetkilendirme Formu https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Yetkilendirilmi%C5%9F%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Stat%C3%BCs%C3%BC%20(YYS)%20E-Ba%C5%9Fvuru%20Yetkilendirme%20Formu.docx

2-Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/YYS%20E%20Bas%CC%A7vuru%20K%C4%B1lavuz%20-%20Firma%20v2%2009.2021.pdf

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021-24 sayılı Genelgesi.

https://drive.google.com/file/d/1THVaTfMRq5GwF_nZVfdV5UpgatIY5n8O/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.