Sirküler

Sirküler No: 2019/005


Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması

 

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan (İHRACAT:2018/10) sayılı TC Ticaret Bakanlığının, Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank) Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ'i ile;

 

“3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde;

 

a) Üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen Türk malları ve/veya sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için,

 

b) Bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için

 

c) Alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından Serbest Bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak, sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara işletme sermayesi ihtiyaçları için,

 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan mal ve/veya hizmetlerin üçüncü ülkelerdeki (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) alıcıları için, kredi, sigorta ve garanti desteği sağlamak amacıyla hazırlandığı,

 

Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2014/7) yürürlükten kaldırıldığı” Belirtilmiştir.

 

Tebliğde ayrıca, “Kapsam”, “Taahhüt Süresi ve Ek süreler”, “Taahhüdün Kapatılması”, “Mücbir sebep ve fevkalade haller”  ve “Müeyyide” başlıkları altına açıklamalara da yer verilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.