Sirküler

Sirküler No: 2019/007


2018/1[1] sayılı İthalat Tebliği kapsamı ithal eşyasının karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığına ilişkin İTKİB Kontrolleri

 

T.C.TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2018 / 40189555 tarih sayılı yazılarıyla;

2018/1[1] sayılı İthalat Tebliği kapsamı ithal eşyasının karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan azorenklendiriciler ve azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin şartlara uygun olup olmadığına ilişkin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından yapılacak kontroller 2018/3 sayılı Genelge uyarınca Tek Pencere Sistemi FAZ3 kapsamında yapıldığı,

Bu kapsamda, ilgili beyanname bilgileri elektronik olarak İTKİB'e gönderilmekte, İTKİB tarafından yapılan değerlendirme sonucu ilgili memur tarafından İTKİB’in Sisteminden sorgulanarak kontrol edilmekte, eşyanın kontrol edilmesine karar verilmesi durumunda eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışına ilgili memurca izin verilmemekte, eşyanın kontrol edilmemesine karar verilmesi durumunda ise eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verildiği, belirtilerek,

İTKİB tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışının yapılıp yapılmayacağının sistem üzerinden kontrol edilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Yapılan düzenleme kapsamında işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır;

1. Eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra söz konusu Tebliğ kapsamı GTİP’li beyannameler İTKİB’e iletilir.

2. İTKİB tarafından gerekli kontroller yapılır.

3. Eşyanın antrepodan veya geçici depolama yerinden çıkışı esnasında;

a) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında kontrolü gerektiren bir husus bulunmadığı tespit edilmiş ise; eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

b) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında kontrolü gerektiren bir husus bulunduğu tespit edilmiş ise; ilgili memura “Eşyanın geçici depolama yerinden/antrepodan çıkışı uygun değildir. Yükümlüsünce veya temsilcisince İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurulması gerekmektedir.” mesajı verilir. Bu durumda söz konusu eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına izin verilmez.

c) İTKİB tarafından 2018/1 sayılı İthalat Tebliği kapsamında yapılan kontroller sonucunda eşyanın uygun olduğu tespit edilmiş ise; antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

d) İTKİB tarafından herhangi bir sonuç gönderilmeyen beyannameler için; Bakanlığımız Sisteminden İTKİB'e bildirim yapıldığı tarihinden itibaren üç günlük sürenin dolmasının ardından eşyanın antrepo veya geçici depolama yerinden çıkışına BİLGE Sistemi üzerinden izin verilir.

Bahse konu düzenlemeler 15/01/2019 tarihinde uygulamaya alınacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.