Sirküler

Sirküler No: 2019/008


4814 tarife pozisyonundaki "Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları" cinsi eşya için tarife kontenjanı açılması

08.01.2019 tarihli 30649 sayılı resmi gazetede yayımlanan 555 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4814 20 00 00 00, 4814 90 10 00 00 ve 4814 90 70 10 00 GTİP’larında yer alan Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları cinsi eşyanın CİF birim kıymeti 5 ABD Doları/kg ve üzeri olanları için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak için 2.970 ton tarife kontenjanı açılmıştır.

Tarife Kontenjanı 3 dönemlik ve her bir dönemde 2.970 ton olmak üzere açılmıştır.

1. Dönem 08.01.2019 tarihinden 05.08.2019 tarihine kadar olan dönemi, 2 ve 3 , dönem ise 1. Dönemi takip eden ikinci ve üçüncü yıllık dönemleri ifade etmektedir.

Söz konusu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı’nca bilahare yayımlanacak Tebliğlerle belirlenecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.