Sirküler

Sirküler No: 2019/011


Çin Halk Cumhuriyeti menşeli battaniyeler için nihai gözden geçirme soruşturması açılması

 

12 Ocak 2019 Tarihli ve 30653 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5) ile;

23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4) ile sonuçlandırılmış olup, anılan soruşturmalar sonucunda “battaniye”ler ürününe yönelik yürürlükte olan dampinge karşı kesin önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 6301.40 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri”, 6301.90 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” ile 6001.10.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu ve 6001.92 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat”lara (battaniye) yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme (4 ABD Doları/Kg tutarında) ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya EBYS e-posta adresine gönderebileceklerdir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.