Sirküler

Sirküler No: 2019/012


Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ Ek-2 ve Ek-3 Kapsamı Eşya İçin Manuel Taahütname Verilmesi

 

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün  muhatap 11.01.2019 tarih, 40638162 sayılı cevabi yazılarında;  "2019-14 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ" konulu yazısı ile cevabi yazı eklidir.

Cevabi yazıda gerekli elektronik alt yapı tamamlanana kadar Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ  ek-2 ve ek-3 kapsamı eşya için verilecek  ve TPS kapsamına alınması çalışmaları devam eden taahhütnamenin  Gümrük Beyannamesinin tescili aşamasında manuel olarak ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.