Sirküler

Sirküler No: 2019/013


Bazı iplik türlerine ilave gümrük vergisi getirilmiştir

 

 

16 Ocak 2019 Tarihli ve 30657 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 651) kapsamında aşağıdaki tarife pozisyonlarında bulunan ipliklerin ithalatına % 5 ila % 8 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilmiştir. 

İlave Gümrük vergisi getirilen ürünlerinn Tarife pozisyonları aşağıda belirtilmiştir.

-5205.11 ila 5205.28 alt pozisyonları : tek katlı pamuk ipliği

-5206.11 ila 5206.25 alt pozisyonları : tek katlı pamuk ipliği

-5402.31 ila 5402.69 alt pozisyonları : Sentetik filament iplikleri ( 5402.49 pozisyonu hariç)

-5509 ve 5510 tarife pozisyonları : Sentetik ve Suni devamsız liflerden iplikler

16/01/2019 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, 16/01/2019 tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, İlave Gümrük Vergisi uygulanmayacaktır.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.