Sirküler

Sirküler No: 2019/018


Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

 

23.01.2019 tarihli 30664 sayılı resmi gazetede yayımlanan ekli GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) ile;

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilecektir.

Bu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.

Başvurulara ilişkin koşullar Tebliğ’in  4/1 fıkrasında belirlenmiş olup, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Başvuruda bulunacak firmalarda aranan koşullar arasında;

Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilecektir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmadan Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılacaktır.

Tebliğ yayım tarihi olan 23.01.2019 tarihini takip eden 90 ıncı gün yürürlüğe girecektir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.