Sirküler

Sirküler No: 2022/032


Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği'nde korelasyondan kaynaklı GTİP değişikliği yapıldı

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nin Ek-1’inde yer alan “3822.00.00.90.19” ibaresi 14.01.2022 itibariyle  “3822.90.00.00.19” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle 2022 yılında korelasyona uğrayarak Türk Gümrük Tarife Cetveli'nden kaldırılan 3822.00.00.90.19 yerine 2022 yılında geçerli olan GTİP eklenmiş oldu.

Kaynak: 14 Ocak 2022 Tarihli ve 31719 Sayılı Resmî Gazete

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/27)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-7.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.