Sirküler

Sirküler No: 2022/033


Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği'nde değişiklik yapıldı

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nin Ek-1’nde 14.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılarak ithalat denetimine tabi tutulacak eşya listesine; 8708.21.90.00.00 -  Diğerleri (montaj sanayinde kullanılanların dışındaki emniyet kemerleri ) GTİP ve tanımlı eşya eklenmiştir.

Kaynak: 14 Ocak 2022 Tarihli ve 31719 Sayılı Resmî Gazete

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-9.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.