Sirküler

Sirküler No: 2022/034


İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğinde değişiklik yapılmıştır

 

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı ürün “7225.30.90.00.11 -Asitlenmiş Olanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere “7225.30.90.00.19 – Diğerleri” tanımlı madde eklenmiştir.

Değişiklik 14.01.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: 14 Ocak 2022 Tarihli ve 31719 Sayılı Resmî Gazete

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-6.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.