Sirküler

Sirküler No: 2022/035


Tekstil-Tareks Tebliği kapsamı GTİPlerde değişiklik yapılmıştır

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak, “6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirilmiştir.

“6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler listeden çıkarılarak, "6206.40.00.00.11- Bluzlar"  ibaresi   "6206.40.00.00.00- Sentetik veya suni liflerden" şeklinde değiştirilmiştir..

Ayrıca, Tebliğ eki listeye “6201.30.90.00.19  -Diğerleri” tanımlı ürün eklenmiştir.

Değişiklikler 14.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: 14 Ocak 2022 Tarihli ve 31719 Sayılı Resmî Gazete

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/28)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220114-8.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.