Sirküler

Sirküler No: 2019/023


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması

 

15.02.2019 tarihli, 30687 sayılı resmi gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel UygulamaTebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) ile 

"İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması" ve "Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması" konularını içeren Değişiklik Tablosu ilişikte sunulmaktadır.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.