Sirküler

Sirküler No: 2019/025


Gümrük İdarelerine kağıt ortamında verilen banka teminat mektuplarının elektronik ortama taşınması

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.02.2019 tarihli 41770540 sayılı yazılarında özetle; ….

Gümrük idarelerine verilmek üzere bankalar tarafından elektronik ortamda düzenlenerek elektronik imza ile imzalanmış şekilde Ticaret Bakanlığı’na iletilecek E-Teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin BİLGE sisteminde “Elektronik teminat” modülünde gerçekleştirileceği,

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu”nun hazırlandığı söz konusu E-Teminat mektubu uygulamasının 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde gerçek ortamda devreye alınacağı,

Halihazırda E-Teminat mektubu düzenlenmesini teminen entagrasyon sürecini tamamlayan 3 bankanın tamamladığını, bunların Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank olduğu, ilerleyen zamanlarda gerekli entagrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan diğer bankaların bilgilerinin de iletileceği,

Gümrük idarelerince E-Teminat mektuplarının kabulü sürecinde 2015/19 sayılı Genelge uyarınca Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sisteminden (TMDS) sorgulama yapılmasına gerek bulunmadığı,

18.02.2019 tarihinden sonra gümrük idarelerince kağıt usulde düzenlenen toplu teminat mektuplarının sunulması halinde söz konusu teminat mektuplarının kayıt işlemlerinin 2015/19 sayılı genelge ve mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazıları uyarınca işlemlerinin tamamlanmasını,

Daha önce kağıt ortamına düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kağıt usulde devam edileceği,

Kağıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beeyannamede kullanımının Bakanlıklarınca daha sonra bildirilecek tarihten sonra mümkün olmayacağı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.