Sirküler

Sirküler No: 2019/026


MÜLGA EKONOMİ BAKANLIĞI VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

T.C. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Taşra Teşkilatı Kuruluşu" hakkındaki 20.02.2019 tarihli, 41882234 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Söz konusu yazıda;

18.02.2019 tarihli, 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı taşra kuruluşları birleştirilerek taşra teşkilatı kurulmuş olup konuya ilişkin ekli Bakanlık Makamı Onayı ile Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında yeralan,

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlükleri (mülga Ekonomi Bakanlığı)Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.