Sirküler

Sirküler No: 2019/032


Ev işlerinde kullanılan kauçuktan eldivenlerdeki (0.18 USD/Çift) kıymet kriterli gözetim uygulaması

 

09.03.2019 tarihli 30709 sayılı resmi gazetde yayımlanan ekli İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

Ev işlerinde kullanılan kauçuktan eldivenlerde (GTİP:4015.19.00.00.11) 0,18 ABD Doları/Çift şeklinde uygulanan  gözetim uygulaması kaldırılmıştır.

4015.11.00.00.00 GTİPte sınıflandırılan "Cerrahide kullanılan eldivenler " de uygulanan 4,5 ABD Doları/brüt-Kg gözetim aynı şekilde devam etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.