Sirküler

Sirküler No: 2019/033


Muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamının Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli/çıkışlılarında damping uygulaması getirilmiştir.

 

09 Mart 2019 Tarihli ve 30709 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ekli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/10) ile;

7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.’leri altında kayıtlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" tanımlı eşyanın;

-Hindistan, Tayland, İspanya ve Sri Lanka menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı olanlarının ithalatında, 1200 ABD Doları/ ton şeklinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe girmiştir.

- Hindistan’da mukim “Galaxy Chains Pvt. Ltd.” ve “Tube Investments of India Limited” firmaları ile Tayland’da mukim “Tien Yuen Machinery Mfg., (Thailand) Co., Ltd.” firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası ibraz edilmesi durumunda dampinge karşı kesin önlem uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.