Sirküler

Sirküler No: 2019/034


Irak gümrüklerinde ortak gümrük vergisi uygulamasına geçilmesi

 

TC Ticaret Bakanlığı’nın https://ticaret.gov.tr/blog/ulkelerden-ticari-haberler/irak/irak-gumruklerinde-ortak-uygulamaya-gecilmesi internet adresinde yayımlanan duyuruya göre;

Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, “Irak Bakanlar Kurulunun 2019/13 sayılı kararı çerçevesinde 17/02/2019 tarihi itibariyle; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil tüm sınır kapılarında (İbrahim Halil, Pervezhan, Başmak, Hac İmran, Erbil Havaalanı, Süleymaniye Havaalanı) ortak federal gümrük tarifesi uygulamasına geçileceği,

Söz konusu açıklamada ayrıca, anılan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; gümrük işlemlerinin Arapça ve Kürtçe dillerini içeren ortak gümrük beyannamesi ile yapılacağı ve Musul-Faide, Kuzey Kerkük ve Doğu Kerkük yer alan iç kontrol noktalarının kaldırıldığı” belirtilmektedir.

Bilahare, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı yapılan görüşmeye atfen, yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP’ ler itibarıyla tespit edilen ‘gümrük vergi oranları’,  “hesaplamaya esas referans birim kıymeti’ ve ‘birim miktar cinsi’ bilgilerinden oluşturulan tabloda yer verilmekte olup TİM elektronik imzalı söz konusu tablo ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.