Sirküler

Sirküler No: 2019/039


Güney Kore menşeli "Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşiklerinin diğerleri" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmıştır

 

19.03.2019 tarihli 30719 sayılı resmi gazetede yayımlanan ekli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) ile;

3812.20.90.00.00 GTİPli "Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşiklerin diğerleri" tanımlı eşyanın Güney Kore menşeli olanlarının ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı   damping soruşturması açılmıştır.

Soruşturma Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP(Dioktil tereftalatı) ithalinde 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında, LG Chem. Ltd. firması için %7,99; diğer firmalar için %12,57 oranında yürürlüğe konulan  dampinge karşı önlemin söz konusu ürünün karışım veya bileşik haline getirilmek suretiyle değişikliğe uğratılarak 3812.20.90.00.00 GTİP altında ithal edilmesi yoluyla etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.