Sirküler

Sirküler No: 2019/046


Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/6 sayılı Genelgesi ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Kargo Taşımacılığına Konu Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Karar - 2017/10999" kapsamı eşyanın gümrük işlemlerinin Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi  ile basitleştirilmiş usulde yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlemiştir.

Orta Akdeniz Gümrük v Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin, Adana ve Taşucu Gümrük Müdürlüklerinin yetkilendirildiği kargo taşımacılığı kapsamında;

-Kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu önemli değeri olmayan eşyanın,

-Gönderi başına 1.500 Avro’yu geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,

-Yolcunun gelişinden bir ay önce ve üç ay sonraki sürelerde gelen yolcunun kişisel kullanımına mahsus eşya,

-Numunelik eşya ve modeller,

-Gönderi başına 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat işlemine konu eşyanın işlemleri yapılacaktır.

Genelge’de ayrıca ETGB’de hangi rejimlerin kullanılacağı, mahrece iade işlemlerinin nasıl yapılacağı konularrında teknik bilgilere yer verilmiştir.

Genelge 13 Mayıs 2019'da yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.