Sirküler

Sirküler No: 2019/047


İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi

 

Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmekte olan İhracat işlemlerinin kağıtsız ortamda  yapılmasına yönelik uygulama Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Müdürlüğünde 20.03.2019 tarihi itibari ile sadece 1000 rejim kodlu işlemlerde başlamış, 01.04.2019 tarihi itibari ile tüm rejim kodları için devreye alınacaktır.

19.03.2019 tarihinde Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde ve 20.03.2019 tarihinde ise  Trakya Serbest Bölgede test denemeleri yapılmıştır.

3 Aylık bir süre içinde de tüm gümrüklerin bu sisteme geçişinin sağlanacağı bildirilmiştir.

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ekli “İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi” Yükümlü Kılavuzunda;

"İhracatta Kağıtsız Gümrük Projesi " ile gümrük beyannamesine eklenen tüm belgelerin ve beyanname işlemleri ile ilgili tüm taleplerin elektronik ortama alındığı, gümrük beyannamesine ekli belgelerin gümrük idaresince hiç bir surette kağıt ortamında saklanmayacağı, belirtilmiştir.

Buna göre sistemin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

1)            10 rejim kodlu EX (ihracat) gümrük beyannamesinin tescil edilmesini müteakip, belge yükleme işlemi için Tek Pencere Sistemine girilerek Beyanname İşlemleri altında Belge Yükleme Komutu seçilir.

2)            Belge yükle komutu seçildikten sonra ihracat beyannamesi numarası yazılarak “belge yükle” sekmesi seçilir.

3)            İlgili belge seçildikten sonra bilgisayardan yüklenmek istenen dosya seçilerek veya sürüklenerek yükleme işlemi sonlandırılır. “Tek Pencere Portalı”nda yükümlüsünce beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen belgelerden halihazırda kağıt ortamında bulunan belgeler gösterilir. (Örn. Emniyet Genel Müdürlüğünce aranılan ilişik kesme yazısı) Ancak Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Örn. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgeler (Örn. A-TR Belgesi) bu ekranda gösterilmez. Bu nedenle beyannamenin tescili esnasında bu belgeler için doğru doküman kodunun seçilmesi önem arz etmektedir. ( Yükümlünün e-fatura mükellefi ise 100 kodlu fatura dokümanı yerine 0886 kodlu TPS-E Fatura dokümanını seçmesi gerekmektedir.)

Kılavuzda ayrıca “Dilekçe İşlemleri” ile ilgili teknik bilgilere de yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.