Sirküler

Sirküler No: 2019/048


Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2019 tarihli 2019/8 sayılı ekli Genelgesi ile “Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi” yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile;

1.         Deniz limanlarında eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından verilecek aşağıdaki hizmetler için, bu hizmetlerin karşılarında belirtilen ücretlerden daha yüksek bir ücret tahsil edilemeyeceği,

2.         X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücretin  %    50 indirimli uygulanacağı,

3.         Genelgede sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler dolayısıyla ilave bir ücret tahsil edilemeyeceği,

4.            Bu Genelge ile belirlenen hizmetlere ilişkin ücretlerin ;

a)            Ro-Ro taşıma şekliyle hareket eden araçlar (TIR, kamyon vb.) için %50 indirimli uygulanacağı,

b)           Tehlikeli kargo (IMDG) yüklü konteynerler için en fazla %20, taşmalı (OOG) ve standart ölçü dışı konteynerler için en fazla %50 artırımlı uygulanacağı,

5.            Yükümlülerce liman işleticilerinden talep edilen küşat, elleçleme vb. özel hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkan gümrük iş ve işlemleriyle bağlantılı ücretlerin bu Genelge kapsamında yer almadığı,

6.            Ardiye hizmeti dolayısıyla alınan ücretlerin bu Genelge kapsamında yer almadığı,

7.            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görev alanındaki hususların bu Genelge kapsamında yer almadığı,

8.            Bu Genelge ile belirlenen ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olmadığı,

9.            Bu Genelge ile belirlenen ücretlerin, her yıl yeniden değerleme artış oranında artırılarak uygulanacağı,

10.          Bu Genelge ile belirlenen ücret ve esasların, mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde de aynı şekilde uygulanacağı,

11.          Bu Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, deniz limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri veya antrepo işleticileri hakkında, ilgili gümrük idaresince her bir işlem için Gümrük Kanunun 241 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezası (5.000,00 TL) uygulanacağı, hususlarına yer verilmiştir.

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesine aşağıda yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

Hizmetin Tanımı

Tutar (TL)

20’lik Konteyner

40’lık, 45’lik Konteyner

a) Tam muayene

(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

 

 

200

 

 

280

b) Kısmi muayene

(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

 

 

170

 

 

240

c) X-Ray

(Konteynerin x-ray alanına taşınması, x-ray taraması, geri

taşınması vb. işlemler dâhil)

 

170

 

170

ç) Numune alma

(Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebiyle, konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, numune alımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

 

 

 

170

 

 

 

170

d) Tartım*

(Konteynerin tartım alanına taşınması, tartımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

*Tartım işleminin, yük taşıtları için dolu-boş olarak liman girişinde veya liman içinde yapılması (direkt teslim) halinde, belirlenen ücret

%50 indirimli uygulanır.

 

 

 

 

140

 

 

 

 

140


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.