Sirküler

Sirküler No: 2019/052


Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 29.03.2019 tarihli 2019/9 sayılı ekli Genelgeleri ile;

 

Geçici İthalat Eşyasına İlişkin İşlemler

 

2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351,5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında;

a.Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler tarafından beyan edilen her türlü eşyanın,

      b.Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP'lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının,

b.fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi,

 

Geçici İhracat Eşyasına İlişkin İşlemler

2300, 2340, 2342, 6123, 6323, 6771, 7123 rejim kodları kapsamında;

a)  Yetkilendirilmiş    Yükümlü    Sertifikası    sahibi  kişilerce    yukarıda belirtilen rejim kodları kapsamında beyan edilen her türlü eşyanın,

             b) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, ekli listede yer alan GTİP'lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının,

fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerektiği belirlenmiştir.

             Ayrıca, aynı konudaki 17.11.2017 tarihli ve 2017/22 Sayılı Genelge ve bu genelgede değişiklik yapan 09.07.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Liste:

3923.10.10.00.00

3923.10.90.00.00

3923.21.00.00.19

3923.29.10.00.19

3923.29.90.00.19

3923.30.90.00.00

3923.40.90.00.19

3923.50.90.00.00

3923.90.00.00.00

3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)

4202.92.19.00.00 (yalnızca tekstil ürünlerinin konulduğu çıtçıtlı ve/veya fermuarlı torbalar) 4415.20.20.00.00

4415.20.90.00.00

4819.10.00.00.00

4819.50.00.10.00

73.09

7310.10.00.10.00

7310.10.00.90.00

7310.29.90.90.00

7311.00.19.90.00

7326.20.00.00.00

7326.90.40.00.00

7326.90.50.00.00

7326.90.98.00.19

7806.00.10.00.00

8411.11.00.10.00

8411.12.10.10.00

8411.12.30.10.00

8411.12.80.10.00

8411.91.00.10.00

8802.20.00.20.00

8802.20.00.90.00

8802.30.00.20.00

8802.30.00.90.00

8802.40.00.10.00

8802.40.00.90.00

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.