Sirküler

Sirküler No: 2019/058


2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüce düzenlenen taahhütname Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.04.2019 tarihli 2019/11 Sayılı Genelgesiyle; 2019/4 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce verilmesi gereken taahhütname Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu belgenin başvurusu, düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1. 1019 kodlu TPS-Taahhütname başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.

2.E-Devlet üzerinden yapılan başvurular yine yükümlüsünce onaylanır ve 1019 kodlu e-belge oluşturulur.

3.  Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 19545419881019000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

4. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.