Sirküler

Sirküler No: 2019/059


AHL Kargo TAEK TPS izinlerinin İstanbul havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde kullanılabilmesi yönünde TAEK tarafından bildirimde bulunulmuştur.

 

TC Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Mülga Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı’nın Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’ne dağıtımlı 05.04.2019 tarihli 43286510 sayılı yazılarında;

Kurumlarına pek çok Kuruluş tarafından; Kurumları tarafından üç ay süre için Tek Pencere Sisteminde Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü için  halihazırda onaylanmış izinler kapsamındaki radyoaktif maddelerin gümrük işlemlerinin, İstanbul Havalimanı'nın açılması ve uçuşların buraya planlanması nedeniyle, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nden yapılması yönünde şifahen talepte bulunulduğu,

İstanbul Havalimanı’nın radyoaktif maddelerin yurda giriş ve çıkışına ilişkin uygunluğunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarihli 26927 sayılı yazılarıyla 04/04/2019 tarihinde Kurumlarına bildirildiği,

Bu doğrultuda, 04/04/2019 tarihinden önce Kurumları tarafından Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü için düzenlenmiş ve halen geçerlilik süresi içinde olan, sadece ithalat ve ihracat izinleri kapsamındaki radyoaktif maddelerin gümrük işlemlerinin, Bakanlıkları ve ilgili gümrük müdürlüklerince de uygun görülmesi halinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüklerinden yapılmasında radyasyon güvenliği açısından sakınca bulunmadığı,

Bu doğrultuda, bahse konu izinlere ilişkin Ticaret ve Ulaştırma Altyapı bakanlıklarınca  uygun bulunan düzenlemelerin yapılması ve uygulanması yönünde ilgili Birimlerine gerekli bildirimlerin yapılması ile konuya ilişkin Kurumlarına bilgi verilmesi istenilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.