Sirküler

Sirküler No: 2019/065


8516.10.80.00.19 Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı Damping uygulaması

 

12.04.2019 tarihli 30743 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11) ile;

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde 2013/17 sayılı Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı
Önlem
(CIF Bedelin  %)

8516.10.80.00.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Ariston Thermo (China) Co. Ltd. 

22%

Diğerleri

49%

İtalya

Ariston Thermo S.p.A.

12%

Ferroli S.p.A.

16%

Diğerleri

24%

Sırbistan

Tüm Firmalar

29%


Bilgilerinize sunulur.

 

   İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.