Sirküler

Sirküler No: 2019/067


ABD GSP (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) 2018-2019 Yıllık Gözden Geçirme

 

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’nin 11.042019 tarihli 4803 sayılı ekli Sirkülerinde; “Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 4 Mart 2019 tarihinde ABD Başkanı tarafından Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkarılması niyetinin Kongre'ye iletilmiş olduğu, bu tarihten itibaren en erken 60 gün sonra Türkiye'nin GTS kapsamından çıkarılacağına dair kararın yayımlanmasının beklendiği, ancak ülkemizin GTS kapsamından çıkarılmasının henüz resmileşmediğinin bildirildiği”

 

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 25 Mart 2018 tarihinde, 2018-2019 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GTS yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi  gereken  hususlar  hakkında  bilgi  içeren  ve  bir  örneği  Ek-1’de  yer  alan  duyurunun  ABD  Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı,

 

Duyuruda da görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan ülkelerin;

 

-GTS statüleri,

 

-Rekabet İhtiyacı Limit Muafiyeti (CNL Waiver) talepleri,

 

- GTS’den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri,

 

-“De minimis” muafiyeti itirazları

 

- Daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına  (Redesignation)

 

ilişkin tüm başvuruların 18 Nisan 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği’ne (USTR) iletilmesi gerektiği,

 

Konuyla  ilgili   olarak,   Ek-2’de  yer  alan  listelerin  incelenmesinden  ülkemiz  için,  "Rekabet  ihtiyacı limitlerini aşan" ürünlere ait listede 3, “De minimis muafiyeti”ne ait listede 4 ve “GTS'den çıkartılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına” konu olabilecek ürünlere dair listede ise 26 üründe Türkiye için başvuru imkânı olduğunun görüldüğü,

 

Ayrıca,  ülkemizin  GTS'den  faydalanıcı  statüsündeki  değişikliğin  resmileşmemesinden  dolayı  ülkemiz menşeli ürünlerin GTS kapsamından faydalanmaya devam ettiği, bu itibarla, ithalatçıların eşyanın GTS kapsamında ithal edildiğini usulüne uygun olarak beyan etmeleri gerektiği hususunun belirtilmesinde fayda görüldüğü belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.