Sirküler

Sirküler No: 2019/069


Elektronik ortamda işlem gören "Dahilde İşleme İzin Belgeleri"nin kağıt ortamında gümrüğe ibrazına gerek kalmadığı bildirilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2019 tarihli  43360047 sayılı yazılarıyla; Elektronik ortamda işlem gören "Dahilde İşleme İzin Belgeleri"nin kağıt ortamında beyanname ekinde aranmaması için bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı,

Bu noktada, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi-Kalem-Genel Bilgiler ekranına "Dahilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu" bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı "Vergi ve Dokümanlar" alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı,

Bu itibarla, gümrük beyannamesinin 44 no.lu Vergi ve Dokumanlar alanında 0253 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmayacağından söz konusu belgelerin BİLGE Sisteminde kullanımı 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.