Sirküler

Sirküler No: 2019/075


Demir veya alaşımsız çubukların DTÖ üyesi olmayan ülkelerden ithalatında GV'nin % 30 olarak uygulanması

 

18.04.2019 tarihli 30749 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar(Karar Sayısı: 956) ile;

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190418-4.pdf )

7214 20 Tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olan Demir veya alaşımsız çelikten çubukların (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil)” Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden ithalinde Gümrük Vergisinin % 30 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

DTÖ Üyesi ülkeler alfabetik sıraya göre https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm linkinde yer almaktadır.



Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.