Sirküler

Sirküler No: 2019/082


İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ NO: 2019/1)

 

07.05.2019 tarihli 30767 sayılı resmi gazetenin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-6.htm linkinde yayımlanan İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ NO: 2019/1) ile: 27/4/2018 tarihli ve 30404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) konusu bazı çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturma, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nca  önlemsiz kapatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.