Sirküler

Sirküler No: 2018/084


Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi yararlanacak ülkeler listesi ( İthalat Rejim Kararı ek 4 ) güncellenmiştir.

10 Mayıs 2019 Tarihli ve 30770 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1049) ile; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi yararlanacak  ülkeler listesi (ek 4 ) güncellenmiştir.

Söz konusu karar ile;

Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkelere ait Ek-4 liste ile ilgili olarak,

Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeler listesinde yer alan,

Bolivya ve Cape Verde, Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYU) listesine,

Moğolistan, En Az Gelişmiş Ülkeler Listesine (EAGU) listesine

alınmıştır.

2019/94 sirkülerde belirtilen değişikliklerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.