Sirküler

Sirküler No: 2019/087


E-TEMİNAT MEKTUPLARININ MUHASEBE BİRİMLERİNE İLETİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

 

Ticaret Bakanlığı’nın resmi web sitesinin https://ggm.ticaret.gov.tr/eteminat-mektubu-uygulamasi-21022019-tarihinde-devreye-alinmistir linkinde yayımlanan duyuru ile;

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlerine ilişkin "Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzunun"  hazırlandığı, söz konusu E-Teminat Mektubu uygulamasının 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülünün gerçek ortamda devreye alındığı,

Halihazırda E-Teminat Mektubu düzenlenmesini teminen entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan 3 bankanın mevcut olduğu, söz konusu bankaların Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank olduğu, ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgilerinin bildirileceği,

Daha öncesinde kâğıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kâğıt usulde devam edeceği, kâğıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü, beyannamede kullanımının Bakanlıklarınca daha sonra bildirilecek tarihten itibaren mümkün bulunmayacağı bildirilmiştir.

Bu kez, Hazine ve Maliye Bakanlığı MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 63) 11.05.2019 tarihli 30771 sayılı resmi gazetenin http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190511-8.htm  linkinde yayımlanarak, elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarına ilişkin izlenecek süreçler belirlenerek teknik detaylara yer verilmiştir.

Buna göre; e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacaktır.

e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulacaktır.

Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubu'nu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu aracılığıyla e-Teminat Uygulaması'na iletecektir.

Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar https://www.sbr.gov.tr/  internet adresinde duyurulacaktır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.