Sirküler

Sirküler No: 2019/088


4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" 'ın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair karar

 

2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 1111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 15 Mayıs 2019 Tarihli ve 30775 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olup 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler;

1.Türkiye’deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya gümrük vergilerinden muaf tutulmaktayken, bu limit kaldırılmıştır. Buna göre, 150-AVRO’yu geçmeyen Kitap ve basılı yayına tanınan muafiyet hariç olmak üzere bu kapsamda gönderilen hediyelik eşyalar için muafiyet uygulanmayacaktır.

2.Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede (150 AVRO)  ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri (EK:9 liste kapsamı 430 AVRO) aşan eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için % 0,

ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.

3.Kararın 126.maddesinde belirtilen değer limitlerinin (30 kg, 1.500 AVRO) ihracat rejimine konu eşya için  ayrı ayrı beş katına kadar Ticaret Bakanlığı’nca artırmaya ilişkin yetki, değişiklikten sonra on katına çıkarılmıştır.

4.Yolcu beraberi kişisel eşya listesinde değişiklik yapılarak, GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç) iki takvim yılında 1 adet getirilebiliyorken; Değişiklikten sonra:

a.GSM-Cep telefonlarının yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarda kullanılma zorunluluğu getirilmiştir.

b.İki takvim yılında 1-adet getirilme hakkı; üç takvim yılında 1 adet olmak üzere değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.