Sirküler

Sirküler No: 2019/089


Mevzuat Bilgisi Ref :2019/3555-BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ-KAMBİYO İŞLEMLERİNDEKİ VERGİNİN %0,1 OLARAK BELİRLENMESİ-15.05.2019

 

15.05.2019 tarihli, 30775 sayılı resmi gazetede yayımlanan 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106) ilişikte sunulmaktadır.

 

 

 

Söz konusu karar ile; 

 

2008 yılından beri sıfır olarak uygulanan, kambiyo işlemlerindeki banka ve sigorta muameleleri vergisinin, satış tutarı üzerinden binde 1 olarak alınmasına karar verilmiştir.

 

Bahse konu verginin, ilk çıktığı günden bu yana değişikliklerini içeren tablo aşağıdadır;

 

28.08.1998 Tarihli, 98/11591 Sayılı Karar

24.07.2002 Tarihli, 2002/4506 Sayılı Karar

31.03.2008 Tarihli,  2008/13459 Sayılı Karar

14.05.2019 Tarihli, 1106 Sayılı Karar

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

***

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1,

 

 

 

YÜRÜRLÜK: 01.09.1998

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

***

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, bankalar arası kambiyo satış muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,

 

YÜRÜRLÜK: 01.08.2002

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

***

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,

 

 

 

 

YÜRÜRLÜK: 01.05.2008

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

***

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

1)Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

 

 

YÜRÜRLÜK: 15.05.2019

 

Saygılarımızla,

İlgili Bağlantılar 1 :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190515-2.pdf  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.