Sirküler

Sirküler No: 2019/091


Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri 2019/16 sayılı Genelge

 

Ülkemiz ile Suriye arasındaki ithalat, ihracat ve transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar; Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019/16 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Genelge’ye göre;  

Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi Ek-1, gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi ise Ek-2’de yer almaktadır.

Genelgede Türkiye Gümrük Bölgesi (TGB)'nden Suriye'ye ihracat ve transitin serbest olduğu , ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi EK:1 de yer alan eşya için ilgili Gümrük idarelerine izin alınmak üzere başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Başvuruda aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir;
a) Başvuru formu (Genelge ekindedir)
b) Proforma Fatura örneği
c) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı örneği,
ç) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri.

Başvurular, ilgili gümrük müdürlüğünce en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine bilgi verilecektir.

Suriye'den Türkiye Gümrük Bölgesine karayoluyla yapılacak ithalat ve transit için de ilgili Gümrük Müdürlüğüne izin başvurusunda bulunulması gerektiği, belirtilmektedir.

Bakanlık sitesinde yayımlanan EK:1 listeye göre 

Pikap ve kamyonet ihracatında , İnşaat demiri,  Suni gübre ,  İş makinesi ,  Hazır betonarme malzemenin İhracat ve Transitinde de izin alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.