Sirküler

Sirküler No: 2019/093


ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında uygulanan Ek Mali Yükümlülük 21.06.219 itibariyle yarıya düşürülmüştür.

 

22 Mayıs 2019 Tarihli ve 30781 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130) ile; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı eşyanın ithalatında  uygulanan ek mali yükümlülük oranları 21.05.2019 'dan itibaren geçerli olmak üzere % 50 oranında düşürülmüştür.

İlgili Karar http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190522-22.pdf linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.