Sirküler

Sirküler No: 2019/098


Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik


Tarım ve Orman Bakanlığı, zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek amacıyla 25.05.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve aşağıdaki linkte yer verilen yönetmelik değişikliği ile Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerini güncellemiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190525-1.htm

 

Yönetmeliğin 15 inci maddesinde; Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları belirlenmiş, 17 inci maddesinde de idari para cezası uygulanacak hallere yer verilmiştir.

 

 

Söz konusu Yönetmelik 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceğinden İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, bu Yönetmelik veya ISPM 15 düzenlemesine uygun üretilmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanacak ihracatçıların Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümleri dikkate almasında yarar görülmektedir.

 

 

27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.