Sirküler

Sirküler No: 2019/100


ATR eşliğinde ithal edilen ticaret politikası önlemine, İGV ve EMY'ye tabi eşya için menşe şahadetnamesi ibraz edilecek haller belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 205/4-ç maddesinde değişiklik yapılmış ve A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde,  mali yükümlülüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası  önlemine) tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarihli 20117910-163-08 sayılı yazılarıyla ATR eşliğinde ithal edilen ticaret politikası önlemine, İGV ve EMY'ye tabi eşya için menşe şahadetnamesi ibraz edilecek haller belirlenmiştir.

Buna göre;

“ATR belgesi eşliğinde ithal edilen eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususunun BİLGE sisteminin “Tarife Modulü”nün kullanılması suretiyle görülebileceği,

Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilip edilmeyeceğinin belirleneceği” belirtimiştir.

Ayrıca, “Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen  eşyanın AB'den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithalinde eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için  beyanname ekinde  tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanının ibrazı gerektiği” bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.