Sirküler

Sirküler No: 2019/102


Iran ve Almanya tarafından düzenlenen elektronik menşe şahadetnamelerinin sorgulanma portalı

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2019 tarihli 44582493 sayılı yazıları ve Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2019 tarihli, 44203337 sayılı yazıları ile İran ve Almanya yetkili mercilerince elektronik olarak düzenlenmiş menşe belgelerinin doğruluğunun kontrol edilmesine ilişkin sorgulama portalı paylaşılmıştır.

 

Söz konusu yazılara göre;

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 14.05.2019 tarihli/23408769 sayılı yazıda; İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'dan bahisle, İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası'ndan alınan bilgi uyarınca ticari konularda İran ile taraf olan kurum ve kuruluşların Menşe Şahadetnamesine ilişkin bilgi talebi ve sorgulamalarını İngilizce dilindeki aşağıda ye rverilen"http://chambertrust.ir/co" elektronik sistem üzerinden yapabileceklerinin bildirildiği ifade edilmiştir.

http://chambertrust.ir/co

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 09.05.2019 tarihli, 44203337 sayılı yazısı ile iletilen Alman Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınan 11.04.2019 tarihli yazıda, CCI (Sanayi ve Ticaret Odası) tarafından başlatılan doğrulama portalı ile yabancı yetkililerin, elektronik olarak düzenlenmiş menşe belgelerinin doğruluğunun da bu portal üzerinden kontrol edilebileceği belirtilmektedir.

https://cert.ihk.de/sigv4/servlet/UZInfoServlet

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.