Sirküler

Sirküler No: 2019/103


Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu "işlemin niteliği" hanesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2019 tarihli 2019/23 sayılı ekli genelgeleri ile;

 

Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II.Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümündeki açıklama uyarınca Bakanlıklarının kurumsalinternet sitesinde ekli listede yer alan işlem kodlarının yayımlandığı,

 

Dış ticaret istatistiklerinin doğru ve sağlıklı üretilmesi bakımından gümrük beyannamesinin 24 no’lukutusunda doğru kodun beyan edilmesi önem arz ettiği,

 

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle Türkiye’ye kesin olarak ithal edilen ve Türkiye’denkesin olarak ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinde, alıcı ve satıcı arasında bir sözleşmeninimzalanmadığı veya sözleşme yerine ticari faturada kayıtlı bilgiler esas alınarak beyanda bulunulduğuhallerde, eşyanın kesin satışına ilişkin kodların yanı sıra, 19 numaralı “Eşyanın mülkiyetinin parasal veyabaşka bir karşılıkla devredildiği işlemler- Diğer” kodunun kullanılmasının mümkün olduğu,

 

Bu durumda, yükümlünün beyanına itibar edilmesinin esas olduğu, belirtilmiştir.

 

Dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemleri tarafımızdan takip edilen gümrük beyannamelerine ilişkin işlem kodları söz konusu Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak beyan edilecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.