Sirküler

Sirküler No: 2019/106


Gümrük Yöneteliği'nin 205-4/Ç maddesi uyarınca menşe ispatı

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 30.05.2019 tarihli 44861949 sayılı yazıyla; 24 Mayıstan önce geçici depolama veya antrepoya alınan A.TR dolaşım belgeli eşyalar için 60 gün süre (29 Temmuz 2019 dahil)  ile ithalat sırasında ibraz edilmesi gereken menşe şahadetnamesi yerine (varsa menşe şahadetnamesi de ibraz edilebilir) ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanının ibrazına ilişkin önceki uygulama geçici süreyle devam edebileceği,

 

Ayrıca, Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Mayıs 2019 tarihinden önce (23 Mayıs ve daha önceki tarihlerde),   geçici depolama veya antrepoya alınan A.TR dolaşım belgeli eşyaların bir kısmının ithalatının 24 Mayıstan önce ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanı ile yapılmış olması halinde geriye kalan eşyanın ithalatında süre kısıtlaması olmaksızın  menşe tevsiki için herhangi bir belge aranmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.