Sirküler

Sirküler No: 2019/108


8528.72 tarife alt pozisyonundaki televizyonlarda uygulanan %10 ilave gümrük vergisi kaldırımıştır

 

14 Haziran 2019 Tarihli ve 30801 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144) ile; 8528.72 tarife alt pozisyonundaki televizyonlarda uygulanan %10 ilave gümrük vergisi kaldırılmıştır

İlgili tarife pozisyonları;

8528.72.10.00.00

8528.72.20.00.00

8528.72.30.00.00

8528.72.40.00.00

8528.72.60.00.00

8528.72.80.00.00

Konuya ilişkin  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144) için;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190614-2.pdf

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.