Sirküler

Sirküler No: 2019/111


3919 kendinden yapışkan plastiklerde kıymet bazlı gözetim ile ilgili Tebliğ

 

15.06.2019 tarihli 30802 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) ile 3919 kendinden yapışkan plastiklerde kıymet bazlı gözetim uygulamasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3919.10.15.00.00

Polipropilenden olanlar

3,5

3919.10.80.20.00

Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar

3,5

3919.90.80.30.00

Katılma polimerizasyonu ürünlerinden olanlar

3,5

3919.90.80.90.00

Diğerleri (Yalnız yapışkan sürülmüş Polipropilen mesnetli mamul)

3

Kg:Brüt ağırlık

Yayım tarihini tarihi takip eden 30’uncu günde (15.07.2019 )yürürlüğe girecek olan 2019/2 sayılı tebliğ ile İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

 

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.