Sirküler

Sirküler No: 2019/113


Yabancı Firma Kayıt Sistemi-2019/24 Sayılı Genelge

 

TC Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2019/24 sayılı Genelgesi ile;

Ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların Sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak "İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)" programı güncellenerek “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur.

YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar YFKS programında kayıtlı olmayan yurtdışındaki yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks internet adresinden anılan programa kaydedilmesi ve en yakın Gümrük İdaresine kaydın onaylatılması gerekmektedir.

Bu Genelge yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde devreye alınacak olup bu tarih itibariyle 2019/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılacaktır.

İlgili genelge ve kılavuzlar için;

http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5c481bb2ddee7d6a90eaeff8/2019-24%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge%20-%20YFKS.pdf

http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d0788daddee7d3a4c596e5d/yfks%20yukumlu%20kilavuzu.pdf

http://ggm.ticaret.gov.tr/data/5d0788daddee7d3a4c596e5d/yfks%20memur%20kilavuzu.pdf

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.