Sirküler

Sirküler No: 2019/115


Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz (IMEI) Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

18.06.2019 tarihli 30805 sayılı resmi gazetede Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz (IMEI numarası) Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/5) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğe göre;

IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvurulacak. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilecek. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine girilecektir.

Beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranacak. IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumlu olacak. IMEI numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmayacaktır.

Aşağıdaki linkte yayomlanan Tebliğ yayımı tarihinden 20 gün sonra 08.07.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190618-4.htm

Bilgilerinize sunulur.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.