Sirküler

Sirküler No: 2019/122


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)

 

11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/16) çerçevesinde ÇHC menşeli “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ithalatında, ÇHC’de yerleşik Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd. firması için CIF bedelin %53,41’i, Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd. firması için CIF bedelin %51,38’i, Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd. firması için CIF bedelin %43,12’si, Ariston Thermo China Co. Ltd. firması için CIF bedelin %20,12’si ve diğerleri için CIF bedelin %59,65’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunmaktadır.

27.06.2019 tarihli 30814 sayılı resmi gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20) ile; Yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından yapılan ve yerli üreticiler Baymak Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Emas Makina Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Açılan soruşturmanın usul ve esasları http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-29.htm linkinde yayımlanan söz konusu Tebliğde belirlenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.