Sirküler

Sirküler No: 2019/124


Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

 

29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan Değişikliğe göre;

-Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4) hükümleri çerçevesinde operatörler ( Hava yolu ve/veya kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişiler) tarafından yapılabilecektir. (Daha önce bu miktarlar 150 kg-7500 Avroydu)

-Aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecektir.

Değişiklikler 14 Temmuzdan itibaren geçerli olacaktır.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile yapılan değişikliğe ilişkin karşılaştırma Tablosu eklidir.

Tebliğ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-5.htm linkinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.